Thông tư 11/2020/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2020/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 11/2020/TT-BYT năm 2020 về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 11/2020/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên Ngày ban hành: 19/06/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 11/2020/TT-BYT năm 2020 về Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC HOẠT CHẤT CẤM SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ PHẠM VI SỬ DỤNG TRONG CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Danh mục hoạt chất
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành
  • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC HOẠT CHẤT CẤM SỬ DỤNG TRONG CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH ...
  • PHỤ LỤC SỐ 02 DANH MỤC HOẠT CHẤT HẠN CHẾ PHẠM VI SỬ DỤNG TRONG CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2020/TT-BYT để xử lý: