Văn bản khác 905/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 905/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 905/KH-UBND về thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 905/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Mai Hùng Dũng Ngày ban hành: 04/03/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Kế hoạch 905/KH-UBND về thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 • KẾ HOẠCH THU THẬP DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG
 • 1. Phạm vi
 • 2. Đối tượng
 • III. NỘI DUNG
 • 1. Danh mục dữ liệu thu thập
 • 2. Các hình thức cung cấp
 • 3. Thời gian giao nộp
 • 4. Kinh phí
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 2. Trung tâm Công nghệ thông tin - Lưu trữ tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 3. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh
 • 4. Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản ...
 • 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • 6. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
 • 7. Phòng Tài chính - Kế hoạch và Kho bạc Nhà nước cấp huyện
 • 8. Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ; Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 905/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 905/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 905/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 905/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 905/KH-UBND

Đang cập nhật