Thông tư 11/2020/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2020/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 11/2020/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 15/06/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quy định về chứng nhận và kiểm tra xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam
 • Chương II CÁCH XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 • Điều 5. Hàng hóa có xuất xứ
 • Điều 6. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy
 • Điều 7. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy
 • Điều 8. Hạn mức linh hoạt đối với nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí xuất xứ
 • Điều 9. Cộng gộp
 • Điều 10. Công đoạn gia công, chế biến đơn giản
 • Điều 11. Đơn vị xét xuất xứ hàng hóa
 • Điều 12. Phụ kiện, phụ tùng và dụng cụ
 • Điều 13. Bộ hàng hóa
 • Điều 14. Yếu tố trung gian
 •  Điều 15. Phân tách kế toán
 • Điều 16. Nguyên tắc lãnh thổ
 • Điều 17. Hàng hóa không thay đổi xuất xứ
 • Điều 18. Hàng triển lãm, hội chợ
 • Chương III CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ HÀNG HÓA
 • Điều 19. Quy định chung về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 20. Quy định về khai báo C/O mẫu EUR.1
 • Điều 21. Quy định về việc cấp C/O mẫu EUR.1
 • Điều 22. C/O cấp sau
 • Điều 23. C/O cấp lại
 • Điều 24. Quy định về tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu
 • Điều 25. Quy định về tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa từ Việt Nam
 • Điều 26. Thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 27. Nộp chứng từ
 • Điều 28. Nhập khẩu từng phần
 • Điều 29. Miễn chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Điều 30. Chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa
 • Điều 31. Lưu trữ hồ sơ
 • Điều 32. Khác biệt nhỏ và lỗi hình thức
 • Điều 33. Chuyển đổi đơn vị tiền tệ
 • Điều 34. Xác minh chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN ĐẶC BIỆT
 • Điều 35. Vùng lãnh thổ Xớt-ta (Ceuta) và Mê-li-la (Melila)
 • Điều 36. Các điều kiện đặc biệt liên quan đến Xớt-ta và Mê-li-la
 • Điều 37. Công quốc An-đô-ra (Andorra)
 • Điều 38. Cộng hòa San Ma-ri-nô (San Marino)
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Hàng hóa trong quá trình vận chuyển hoặc lưu kho
 • Điều 40. Bảo mật thông tin
 • Điều 41. Tổ chức thực hiện
 • Điều 42. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2020/TT-BCT để xử lý: