Hướng dẫn 23/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 23/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 23/HD-VKSTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 23/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lương Văn Thành Ngày ban hành: 12/06/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Hướng dẫn 23/HD-VKSTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
 • 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm, dự kiến nhiệm vụ công tác của ...
 • 2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
 • II. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
 • 1. Yêu cầu về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
 • 2. Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
 • 3. Biểu mẫu dự toán
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Biểu số 3 BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM TRONG NĂM 2021
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 23/HD-VKSTC để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 23/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 23/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 23/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 23/HD-VKSTC

Đang cập nhật