Quyết định 885/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 885/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 885/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 885/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 23/06/2020 Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 885/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ GIAI ĐOẠN 2020 - 2030
 • Điều 1. Phê duyệt “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020- 2030” với các nội dung chủ yếu ...
 • I. QUAN ĐIỂM
 • II. MỤC TIÊU
 • III. NHIỆM VỤ
 • 1. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ lực
 • 2. Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ
 • 3. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ
 • 4. Đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực
 • 5. Phát triển các tổ chức chứng nhận, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình kỹ thuật
 • 6. Tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ
 • 7. Phát triển các vật tư đầu vào phục vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ
 • IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • 1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về nông nghiệp hữu cơ
 • 2. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ
 • 3. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế
 • 4. Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm nông nghiệp hữu cơ
 • 5. Thông tin tuyên truyền
 • V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ GIAI ĐOẠN 2020 - 2030
 • I Sản xuất nông nghiệp hữu cơ (trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, dược liệu và muối)
 • II Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp hữu cơ; chứng nhận sản phẩm đạt tiêu ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 885/QĐ-TTg để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 885/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 885/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 885/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 885/QĐ-TTg

Đang cập nhật