Chỉ thị 02/CT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 02/CT-BTNMT

Tiêu đề: Chỉ thị 02/CT-BTNMT năm 2020 về tăng cường công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính và tài sản công tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Số hiệu: 02/CT-BTNMT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà Ngày ban hành: 16/06/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 02/CT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 02/CT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 02/CT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 02/CT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 02/CT-BTNMT

Đang cập nhật