Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 08/2020/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến Ngày ban hành: 30/06/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Điều 1. Bổ sung khoản 1a vào sau ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật