Nghị định 73/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 73/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh Số hiệu: 73/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 30/06/2020 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Hành chính tư pháp

Mục lục Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐI TRÊN PHƯƠNG TIỆN QUỐC PHÒNG, AN NINH ...
  • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Giải thích từ ngữ
  • Điều 4. Nguyên tắc kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ...
  • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  • Điều 5. Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ ...
  • Điều 6. Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ ...
  • Điều 7. Kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ ...
  • Điều 8. Thẩm quyền quyết định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng ...
  • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Điều 9. Hiệu lực thi hành
  • Điều 10. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 73/2020/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 73/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 73/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật