Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh Số hiệu: 08/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Văn Chung Ngày ban hành: 17/04/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật