Nghị quyết 113/2020/QH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 113/2020/QH14

Tiêu đề: Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành Số hiệu: 113/2020/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 18/06/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu do Quốc hội ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Công nhận và cho thi hành Phán quyết
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 113/2020/QH14 để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 113/2020/QH14

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 113/2020/QH14

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 113/2020/QH14

Đang cập nhật