Nghị quyết 119/2020/QH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 119/2020/QH14

Tiêu đề: Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành Số hiệu: 119/2020/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 19/06/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN ...
 • Điều 1. Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng
 • Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng
 • Điều 3. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân quận
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận
 • Điều 6. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban nhân dân phường
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường
 • Điều 8. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị
 • Điều 9. Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 119/2020/QH14 để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 119/2020/QH14

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 119/2020/QH14

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 119/2020/QH14

Đang cập nhật