Công văn 2093/BHXH-CSYT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 2093/BHXH-CSYT

Tiêu đề: Công văn 2093/BHXH-CSYT năm 2020 hướng dẫn về xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 2093/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn Ngày ban hành: 26/06/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Công văn 2093/BHXH-CSYT năm 2020 hướng dẫn về xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • Số: 2093/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019
 • I. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán hằng quý
 • II. Xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019
 • 1. Nguyên tắc xác định tổng mức thanh toán
 • 2. Hệ số điều chỉnh (k):
 • 3. Xác định chi phí KCB BHYT năm 2018 (T2018):
 • 4. Xác định chi phí phát sinh tăng hoặc giảm trong năm 2019 (Cn):
 • III. Xác định chi phí phát sinh tăng hoặc giảm trong năm tại cơ sở KCB (Cn)
 • 1. Một số từ viết tắt
 • 2. Phương pháp xác định chi phí phát sinh tăng hoặc giảm (Cn)
 • IV. Xác định chi phí phát sinh tăng hoặc giảm khác (Cm) ngoài Cn
 • 1. DVKT, VTYT năm 2018 có sử dụng, năm 2019 không sử dụng tại cơ sở KCB đó mà không có DVKT, VTYT thay ...
 • 2. DVKT, VTYT từ năm 2017 trở về trước có sử dụng, năm 2018 không sử dụng, năm 2019 có sử dụng tại cơ ...
 • 3. DVKT, VTYT, thuốc, hóa chất mới hoàn toàn sử dụng trong năm 2018 chưa đủ 12 tháng, tiếp tục sử dụng ...
 • 4. Thay đổi do Thông tư số 30/2018/TT-BYT thay thế Thông tư 40/2014/TT-BYT (Cm4)
 • 5. Chi phí VTYT thanh toán riêng trong một lần sử dụng DVKT phát sinh do tăng mức lương cơ sở (Cm5)
 • 6. Chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở tăng do tăng mức lương cơ sở (Cm6)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 2093/BHXH-CSYT để xử lý:

Tin tức về Công văn 2093/BHXH-CSYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 2093/BHXH-CSYT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 2093/BHXH-CSYT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 2093/BHXH-CSYT

Đang cập nhật