Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017; ban hành danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa do tỉnh An Giang ban hành Số hiệu: 04/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Anh Kiệt Ngày ban hành: 05/05/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật