Quyết định 1008/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1008/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 1008/QĐ-BTC năm 2020 quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính Số hiệu: 1008/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 02/07/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1008/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1008/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1008/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1008/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1008/QĐ-BTC

Đang cập nhật