Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phạm Thiện Nghĩa Ngày ban hành: 18/06/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2019/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 1 và số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 26 ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các ...
 • PHỤ LỤC 1 MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
 • PHỤ LỤC 2 MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ DẠY NGHỀ
 • I Ngành Điều dưỡng
 • II Ngành Dược
 • III Ngành Hộ sinh
 • IV Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng
 • V Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học
 • VI Ngành Y sỹ
 • VII Hệ thống quản lý đào tạo, phòng học linh hoạt
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật