Quyết định 943/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 943/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 943/QĐ-BKHCN năm 2020 quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 943/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Chu Ngọc Anh Ngày ban hành: 08/04/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 943/QĐ-BKHCN năm 2020 quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Khoa ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CỦA CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
 • MỤC I. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 4. Chức danh lãnh đạo, quản lý Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Ban Quản lý Khu Công nghệ ...
 • Điều 5. Chức danh lãnh đạo, quản lý các Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Bộ
 • Điều 6. Chức danh Trưởng phòng thuộc các Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ
 • Điều 7. Chức danh Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ
 • MỤC 2. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ
 • Điều 8. Chức danh lãnh đạo, quản lý Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
 • Điều 9. Chức danh lãnh đạo, quản lý các Viện khác trực thuộc Bộ
 • Điều 10. Chức danh lãnh đạo Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
 • Điều 11. Chức danh lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ
 • Điều 12. Chức danh lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng chuyên ngành
 • MỤC 3. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC ĐƠN VỊ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
 • Điều 13. Chức danh lãnh đạo Báo Khoa học và Phát triển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Điều 14. Chức danh lãnh đạo Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ
 • Điều 17. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 943/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 943/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 943/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 943/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 943/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật