Văn bản khác 134/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 134/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 134/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 Số hiệu: 134/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung Ngày ban hành: 01/07/2020 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 134/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

  • KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CỦA CÁC ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TÊN TTHC VÀ SỐ LƯỢNG PHIẾU TRIỂN KHAI ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ HÀI LÒNG ...
  • I. KHỐI SỞ, CƠ QUAN TƯƠNG ĐƯƠNG SỞ (2.500 PHIẾU)
  • II. KHỐI QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ (9.000 PHIẾU)
  • PHỤ LỤC 2 MẪU PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 134/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 134/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 134/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 134/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 134/KH-UBND

Đang cập nhật