Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Số hiệu: 185/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận Ngày ban hành: 15/07/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 185/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật