Quyết định 1083/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1083/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 158/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1083/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 23/07/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Công nghiệp, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 158/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Điều 1. Sưa đổi, bổ sung của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1083/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1083/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1083/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1083/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1083/QĐ-TTg

Đang cập nhật