Quyết định 264/QĐ-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 264/QĐ-VKSTC

Tiêu đề: Quyết định 264/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 264/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 21/07/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Quyết định 264/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh của cơ quan có thẩm quyền điều tra; trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TẠM THỜI KIỂM SÁT VIỆC GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH CỦA CƠ QUAN CÓ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tạm thời Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và ...
 • QUY TRÌNH TẠM THỜI KIỂM SÁT VIỆC GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA; ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 4. Những trường hợp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
 • Điều 5. Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.
 • Chương II KIỂM SÁT VIỆC GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH KHI HỎI CUNG BỊ CAN, LẤY LỜI KHAI
 • Điều 6. Kiểm sát việc chuẩn bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
 • Điều 7. Kiểm sát việc tiến hành ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
 • Điều 8. Kiểm sát việc kết thúc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
 • Điều 9. Kiểm sát việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thông qua nghiên cứu biên bản hỏi cung bị can ...
 • Chương III TRỰC TIẾP GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH KHI HỎI CUNG BỊ CAN, LẤY LỜI KHAI
 • Điều 10. Chuẩn bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
 • Điều 11. Tiến hành ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
 • Điều 12. Kết thúc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
 • Điều 13. Thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong các Trường hợp khác
 • Chương IV BẢO QUẢN, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG KẾT QUẢ GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH
 • Điều 14. Bảo quản, lưu trữ, sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
 • PHỤ LỤC 1 Sơ đồ vị trí ngồi của Điều tra viên, bị can và những người tham gia hỏi cung trong trường hợp ...
 • PHỤ LỤC 2 Sơ đồ vị trí ngồi của Kiểm sát viên, bị can và những người tham gia hỏi cung trong trường hợp ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 264/QĐ-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 264/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 264/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 264/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật