Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành Số hiệu: 13/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Anh Kiệt Ngày ban hành: 10/07/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Hành chính tư pháp

Mục lục Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

  • Điều 1. Bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại mục III, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật