Văn bản khác 126/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 126/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành Số hiệu: 126/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải Ngày ban hành: 17/07/2019 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020
 • A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2019
 • I. ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
 • II. ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP
 • B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2020
 • I. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT VỀ NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • II. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
 • III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • 1. Quan điểm
 • 2. Mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể
 • 3. Quy mô, phạm vi đầu tư
 • 4. Vốn đầu tư
 • 5. Các giải pháp (phương án kỹ thuật công nghệ, tài chính…)
 • 6. Kết quả và hiệu quả (so sánh với các chỉ tiêu tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ ...
 • 7. Tổ chức thực hiện
 • 8. Kiến nghị, đề xuất
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 126/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 126/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 126/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 126/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 126/KH-UBND

Đang cập nhật