Quyết định 151/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 151/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 151/QĐ-UBND về công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng Số hiệu: 151/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nông Thị Chầm Ngày ban hành: 17/01/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 151/QĐ-UBND về công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 • QUYẾT ĐỊNH V/V: CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO ...
 • Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng,
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Cao Bằng, Trưởng phòng Tài chính ...
 • Biểu số 81/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020
 • Biểu số 82/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020
 • Biểu số 83/CK-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
 • Biểu số 85/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020
 • Biểu số 84/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU ...
 • Biểu số 86/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020
 • Biểu số 88/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO TỪNG ...
 • Biểu số 89/CK-NSNN DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020
 • Biểu số 90/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 151/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 151/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 151/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 151/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 151/QĐ-UBND

Đang cập nhật