Chỉ thị 01/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 01/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) do tỉnh Đồng Tháp ban hành Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương Ngày ban hành: 03/06/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 01/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 01/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 01/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 01/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 01/CT-UBND

Đang cập nhật