Quyết định 1526/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1526/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1526/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước Số hiệu: 1526/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh Ngày ban hành: 08/07/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 1526/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH ...
  • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Phú, với các nội dung ...
  • 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
  • 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
  • 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
  • Điều 2. Sau khi Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Phú được phê duyệt, các ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1526/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1526/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1526/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1526/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1526/QĐ-UBND

Đang cập nhật