Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN

Tiêu đề: Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 1788/CT-BNN-TCLN Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường Ngày ban hành: 10/03/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ CHO THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐẶC DỤNG ...
  • 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • 2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • 3. Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN

Đang cập nhật