Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu Ngày ban hành: 30/07/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Đơn vị quản lý Khu du lịch, điểm du lịch
 • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh
 • CHƯƠNG II QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
 • Điều 5. Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ...
 • Điều 6. Quản lý việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch
 • Điều 7. Bảo vệ môi trường du lịch
 • Điều 8. Bảo tồn các giá trị văn hóa
 • Điều 9. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách
 • Điều 10. Điều kiện công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ngành và cơ quan liên quan
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 19/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật