Quyết định 1266/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1266/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1266/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 18/08/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM THỜI KỲ 2021 - 2030, ĐỊNH HƯỚNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến ...
 • Điều 2. Giải pháp thực hiện
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • Điều 5. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I XI MĂNG
 • PHỤ LỤC II GẠCH GỐM ỐP LÁT
 • PHỤ LỤC III ĐÁ ỐP LÁT
 • PHỤ LỤC IV SỨ VỆ SINH
 • PHỤ LỤC V KÍNH XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC VI VÔI CÔNG NGHIỆP
 • PHỤ LỤC VII GẠCH ĐẤT SÉT NUNG
 • PHỤ LỤC VIII VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG
 • PHỤ LỤC IX VẬT LIỆU LỢP
 • PHỤ LỤC X CÁT
 • PHỤ LỤC XI ĐÁ XÂY DỰNG
 • PHỤ LỤC XII BÊ TÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1266/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1266/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1266/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1266/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1266/QĐ-TTg

Đang cập nhật