Văn bản khác 2528/KH-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 2528/KH-BVHTTDL

Tiêu đề: Kế hoạch 2528/KH-BVHTTDL về tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 2528/KH-BVHTTDL Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải Ngày ban hành: 09/07/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Kế hoạch 2528/KH-BVHTTDL về tổng kết Nghị quyết 16/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/1/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT
 • III. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 • ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ...
 • Phần thứ I TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
 • 1. Công tác triển khai Nghị quyết
 • 2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thể dục thể thao
 • 3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học.
 • 4. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng
 • 5. Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao
 • 6. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ.
 • III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 • IV. BẢNG BIỂU THỐNG KÊ SỐ LIỆU (Phụ lục kèm theo)
 • Phần thứ II KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
 • Phụ lục 1. Tổng hợp số lượng văn bản đã ban hành để triển khi thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ ...
 • Phụ lục 2. Tổng hợp ngân sách chi cho hoạt động sự nghiệp TDTT giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 3. Tổng hợp chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 4. Tổng hợp công trình thể thao giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 5. Tổng hợp số cộng tác viên thể dục, thể thao giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 6. Tổng hợp cơ sở, tổ chức hoạt động thể dục thể thao giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 7. Tổng hợp xã, phường, thị trấn dành đất cho hoạt động TDTT giai đoạn 2010-2020
 • Phụ lục 8. Tổng hợp vận động viên thành tích cao giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 9. Tổng hợp huấn luyện viên và trọng tài thể thao thành tích cao giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 10. Tổng hợp Số giải thể thao giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 11. Tổng hợp số lượng huy chương quốc tế giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 12. Tổng hợp số lượng huy chương quốc gia giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 13. Tổng hợp Liên đoàn, Hiệp hội thể thao của địa phương, đơn vị giai đoạn 2011-2020
 • Phụ lục 14. Tổng hợp số câu lạc bộ thể dục thể thao giai đoạn 2010-2020
 • Phụ lục 15. Biểu mẫu thống kê chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao trường học giai đoạn 2011-2020 ...
 • Phụ lục 16. Biểu mẫu thống kê chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang giai đoạn ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 2528/KH-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 2528/KH-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 2528/KH-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 2528/KH-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 2528/KH-BVHTTDL

Đang cập nhật