Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND Số hiệu: 08/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Quốc Chung Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Lao động, Chính sách xã hội, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND

 • NGHỊ QUYẾT V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI DÀNH CHO CÔNG NHÂN TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội dành cho ...
 • Điều 2 Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; hằng năm báo cáo kết quả ...
 • QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI DÀNH CHO CÔNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH THEO ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Nội dung hỗ trợ
 • Điều 5. Điều kiện hỗ trợ
 • Điều 6. Phương thức hỗ trợ
 • Điều 7. Hồ sơ lập kế hoạch hỗ trợ
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh
 • Điều 10. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
 • Điều 11. Xử lý vi phạm
 • Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Quy định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật