Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre Số hiệu: 32/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng Ngày ban hành: 07/08/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CUNG CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ...
 • Điều 2. Điều khoản thi hành
 • QUY CHẾ CUNG CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ TRONG CÁC CƠ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử được ký số
 • Điều 4. Thẩm quyền quản lý thuê bao
 • Điều 5. Các loại văn bản ký bằng chữ ký số
 • Điều 6. Cấp mới, gia hạn, thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư số, thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật ...
 • Điều 7. Quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của cơ quan, tổ chức
 • Chương II ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG QUY TRÌNH HÀNH CHÍNH
 • Điều 8. Quy trình ký số trên văn bản điện tử
 • Điều 9. Phương thức chuyển đổi văn bản giấy sang văn bản điện tử
 • Điều 10. Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên văn bản điện tử
 • Điều 11. Lưu trữ, sử dụng văn bản điện tử đã ký số
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 13. Nhiệm vụ của thuê bao
 • Điều 14. Nhiệm vụ của Cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao
 • Điều 15. Đối với bên chấp nhận chữ ký số
 • Điều 16. Khen thưởng, xử lý vi phạm
 • Điều 17. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật