Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 2398/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 19/08/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 (ĐỢT 2)
  • Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 vào các ngày 29 ...
  • Điều 2. Giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG THI ĐỢT 2
  • PHỤ LỤC 2 LỊCH THI ĐỢT 2
  • PHỤ LỤC 3 CÁC MỐC THỜI GIAN TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI ĐỢT 2
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật