Thông tư 120/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 120/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 120/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 31/12/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NIÊM YẾT, ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ, TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Tổ chức giao dịch chứng khoán
 • Điều 4. Biên độ dao động giá
 • Điều 5. Ngắt mạch thị trường
 • Điều 6. Tài khoản giao dịch chứng khoán
 • Điều 7. Giao dịch chứng khoán
 • Điều 8. Công ty đại chúng giao dịch cổ phiếu của chính mình
 • Điều 9. Giao dịch ký quỹ
 • Điều 10. Giao dịch trong ngày
 • Điều 11. Giao dịch bán khống có bảo đảm
 • Điều 12. Giao dịch tạo lập thị trường
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 120/2020/TT-BTC để xử lý: