Quyết định 1310/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1310/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1310/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 208/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1310/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 26/08/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1310/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 208/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Điều 1. Sửa đổi của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1310/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1310/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1310/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1310/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1310/QĐ-TTg

Đang cập nhật