Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 2472/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng Ngày ban hành: 27/08/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC COI THI ...
  • Điều 1. Điều chỉnh phân công một số đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là trường) làm nhiệm vụ ...
  • Điều 2. Các trường có tên trong danh sách nêu tại Điều 1, có trách nhiệm:
  • Điều 3: Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đến ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI KỲ THI ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2472/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật