Quyết định 1318/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1318/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1318/QĐ-TTg năm 2020 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1318/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 28/08/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1318/QĐ-TTg năm 2020 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC THÚC ĐẨY HỢP TÁC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác
 • Điều 3. Nguyên tắc và chế độ làm việc
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ trưởng
 • Điều 5. Nhiệm vụ của Tổ phó thường trực
 • Điều 6. Nhiệm vụ của Tổ phó
 • Điều 7. Nhiệm vụ của thành viên Tổ công tác
 • Điều 8. Nhiệm vụ của Nhóm giúp việc
 • Điều 9. Chế độ họp và báo cáo
 • Điều 10. Cơ chế tài chính
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1318/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1318/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1318/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1318/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1318/QĐ-TTg

Đang cập nhật