Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Số hiệu: 16/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Ngọc Khánh Ngày ban hành: 18/08/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP
 • Điều 3. Nội dung phối hợp
 • Điều 4. Phương thức phối hợp
 • Chương III TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 5. Trách nhiệm của Sở Công Thương
 • Điều 6. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường
 • Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh
 • Điều 8. Trách nhiệm của Cục Thuế
 • Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế
 • Điều 10. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ
 • Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 12. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 16. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh
 • Điều 17. Các sở, ban, ngành khác có liên quan
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Chế độ báo cáo
 • Điều 19. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật