Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Số hiệu: 21/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu Ngày ban hành: 17/08/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các ...
 • QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI
 • Điều 3. Đăng ký kết hôn và trao Giấy chứng nhận kết hôn
 • Điều 4. Tổ chức việc cưới
 • Điều 5. Khuyến khích các hoạt động trong tổ chức việc cưới
 • Mục 2. THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC TANG
 • Điều 6. Khai tử
 • Điều 7. Tổ chức việc tang và trách nhiệm tổ chức lễ tang
 • Điều 8. Tổ chức lễ tang
 • Điều 9. Việc xây cất mộ
 • Điều 10. Khuyến khích các hoạt động trong tổ chức việc tang
 • Mục 3. THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG LỄ HỘI
 • Điều 11. Yêu cầu đối với việc tổ chức lễ hội
 • Điều 12. Tổ chức lễ hội
 • Điều 13. Khuyến khích các hoạt động tổ chức lễ hội
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật