Văn bản khác 53/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 53/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 53/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành Số hiệu: 53/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng Ngày ban hành: 08/06/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Kế hoạch 53/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành

  • KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025.
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI
  • III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC
  • Biểu 1. Bảng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2020:
  • Biểu 2. Bảng kế hoạch chuyển đổi
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 53/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 53/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 53/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 53/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 53/KH-UBND

Đang cập nhật