Thông tư 23/2020/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2020/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định về nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 23/2020/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 09/09/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 23/2020/TT-BTTTT quy định về nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG ĐẶC THÙ CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng và nguyên tắc áp dụng
 • Chương II NỘI DUNG ĐẶC THÙ CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ DỊCH VỤ
 • Điều 3. Yêu cầu về phạm vi cung cấp trong hợp đồng thuê dịch vụ
 • Điều 4. Thời gian và kế hoạch thực hiện hợp đồng
 • Điều 5. Thanh toán hợp đồng thuê dịch vụ
 • Điều 6. Kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I YÊU CẦU KỸ THUẬT DỰA TRÊN CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA CỦA DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG GIAI ĐOẠN TRONG ...
 • 1 Các tiêu chí về chức năng nghiệp vụ
 • 2 Các tiêu chí về hiệu năng vận hành
 • 3 Các tiêu chí về an toàn thông tin
 • 4 Các tiêu chí phi chức năng khác
 • 5 Các tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng
 • 6 Các tiêu chí về quản lý dịch vụ
 • PHỤ LỤC II CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu số 1. Biên bản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ công nghệ thông tin để đưa vào sử dụng
 • Mẫu số 2. Báo cáo kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin
 • Mẫu số 3. Báo cáo kết quả theo dõi, giám sát cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin
 • Mẫu số 4. Biên bản bàn giao thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ công nghệ ...
 • Mẫu số 5. Biên bản nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin
 • PHỤ LỤC III VÍ DỤ VỀ CÁC NỘI DUNG ĐẶC THÙ CỦA HỢP ĐỒNG THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • 1 Các tiêu chí về chức năng nghiệp vụ
 • 2 Các tiêu chí về hiệu năng vận hành
 • 3 Các tiêu chí về an toàn thông tin
 • 4 Các tiêu chí phi chức năng khác
 • 5 Các tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng
 • 6 Các tiêu chí về quản lý dịch vụ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2020/TT-BTTTT để xử lý: