Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 02/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Thị Minh Xuân Ngày ban hành: 05/09/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật