Quyết định 1096/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1096/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1096/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số hiệu: 1096/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phạm Quang Ngọc Ngày ban hành: 08/09/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1096/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030, ...
 • Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Mô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; ...
 • I. TÊN ĐỒ ÁN
 • II. PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ THỜI HẠN LẬP QUY HOẠCH
 • III. TÍNH CHẤT KHU QUY HOẠCH
 • IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO KHU QUY HOẠCH
 • V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH
 • VI. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai tổ chức lập quy hoạch theo nhiệm vụ được duyệt, đảm bảo ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1096/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1096/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1096/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1096/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1096/QĐ-UBND

Đang cập nhật