Thông tư 21/2020/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2020/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 21/2020/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng Ngày ban hành: 07/09/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quy trình cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu
 • Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS và thương nhân xuất khẩu hàng hóa trong lĩnh ...
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
 • PHỤ LỤC III MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2020/TT-BTTTT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 21/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2020/TT-BTTTT

Đang cập nhật