Văn bản khác 7632/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 7632/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 7632/KH-UBND năm 2018 về ngăn chặn và phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Số hiệu: 7632/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Khước Ngày ban hành: 05/10/2018 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Kế hoạch 7632/KH-UBND năm 2018 về ngăn chặn và phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 • KẾ HOẠCH NGĂN CHẶN VÀ PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
 • I. TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI:
 • 1. Đặc điểm của bệnh:
 • 2. Tình hình trên thế giới:
 • 3. Tại Việt Nam và Tỉnh Vĩnh Phúc:
 • II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 • III. CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ PHÒNG, CHỐNG:
 • 1. Các biện pháp ngặn chặn và phòng bệnh:
 • 2. Khi dịch bệnh xảy ra:
 • IV. KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH:
 • 1. Kinh phí phòng dịch :
 • 2. Kinh phí chống dịch:
 • 3. Hộ Chăn nuôi và doanh nghiệp:
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • 1. Sở Nông nghiệp " Phát triển nông thôn:
 • 2. Các Sở, ngành liên quan:
 • 3. UBND các huyện, thành phố:
 • 4. UBND các xã, phường, thị trấn:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 7632/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 7632/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 7632/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 7632/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 7632/KH-UBND

Đang cập nhật