Công văn 5736/TCHQ-TXNK

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 5736/TCHQ-TXNK

Tiêu đề: Công văn 5736/TCHQ-TXNK năm 2020 về nhập khẩu máy thở để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 5736/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng Ngày ban hành: 28/08/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Công văn 5736/TCHQ-TXNK năm 2020 về nhập khẩu máy thở để viện trợ nhân đạo cho Chính phủ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số: 5736/TCHQ-TXNK V/v nhập khẩu máy thở
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 5736/TCHQ-TXNK để xử lý:

Tin tức về Công văn 5736/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 5736/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 5736/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 5736/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật