Công văn 5929/TCHQ-TXNK

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 5929/TCHQ-TXNK

Tiêu đề: Công văn 5929/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa “Bàn là cây sử dụng hơi nước” do Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 5929/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương Ngày ban hành: 09/09/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Công văn 5929/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa “Bàn là cây sử dụng hơi nước” do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số: 5929/TCHQ-TXNK V/v phân loại hàng hóa
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 5929/TCHQ-TXNK để xử lý:

Tin tức về Công văn 5929/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 5929/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 5929/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 5929/TCHQ-TXNK

Đang cập nhật