Văn bản khác 177/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 177/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn thành phố Hà Nội Số hiệu: 177/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Văn Hiểu Ngày ban hành: 01/09/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA
 • 1 Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước tham gia ...
 • 2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế
 • 3 Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực
 • 4 Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh ...
 • 5 Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 177/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 177/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 177/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 177/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 177/KH-UBND

Đang cập nhật