Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 35/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 07/09/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí
  • Điều 3. Tổ chức thu phí
  • Điều 4. Mức thu phí
  • Điều 5. Kê khai, nộp phí
  • Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • BIỂU PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC

Đang cập nhật