Công văn 6146/VPCP-KSTT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 6146/VPCP-KSTT

Tiêu đề: Công văn 6146/VPCP-KSTT năm 2020 về nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 6146/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 28/07/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Công văn 6146/VPCP-KSTT năm 2020 về nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số: 6146/VPCP-KSTT V/v nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 6146/VPCP-KSTT để xử lý:

Tin tức về Công văn 6146/VPCP-KSTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 6146/VPCP-KSTT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 6146/VPCP-KSTT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 6146/VPCP-KSTT

Đang cập nhật