Quyết định 28/2020/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2020/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 28/2020/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 24/09/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 28/2020/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên ...
  • Điều 2. Quy định về lộ trình đối với một số loại phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên ...
  • Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 4. Điều khoản thi hành
  • PHỤ LỤC DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2020/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2020/QĐ-TTg

Đang cập nhật